Hướng dẫn đăng ký sáng chế quốc tế

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Trong quá trình sáng tạo của mình, rất nhiều nhà sáng chế Việt Nam đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiến tiến, có khả năng áp dụng công nghiệp, là đối tượng được bảo hộ sáng chế, không những tại Việt Nam mà còn có thể được bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới.

Để có thể bảo hộ cho sáng chế của mình tại các quốc gia khác nhau thì chủ sở hữu sáng chế Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

hướng dẫn đăng ký sáng chế

1. Nộp đơn trực tiếp tại các nước theo Công ước Paris

Theo cách này, chủ sở hữu sáng chế sẽ lựa chọn nộp đơn trước tiên tại một trong số các quốc gia mà mình mong muốn đăng ký bảo hộ để hưởng quyền ưu tiên của ngày nộp đơn sớm nhất (ưu tiên nộp tại Việt Nam đầu tiên), sau đó trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Việt Nam, tiến hành thủ tục nộp đơn tại các quốc gia còn lại.

Đơn sẽ được xử lý theo quy định riêng biệt của từng quốcgia.

2. Nộp đơn sáng chế quốc tế PCT có nguồn gốc tại Việt Nam

Đối với các quốc gia mà chủ sở hữu sáng chế (SC) cần đăng ký là thành viên của Hiệp ước sáng chế (PCT) thì ngoài hình thức nộp đơn trực tiếp theo công ước Paris, chủ sở hữu SC có thể lựa chọn hình thức nộp đơn sáng chế quốc tế theo hiệp ước này.

Theo hình thức này, chủ sở hữu SC sẽ lựa chọn nộp đơn tại một trong số các quốc gia mà mình mong muốn bảo hộ sau đó tiến hành thủ tục nộp đơn sáng chế quốc tế và chỉ định vào các quốc gia còn lại.

Tiêu chíCông ước ParisHiệp ước PCT
–   Thời hạn nộp đơn (là thời gian tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày cuối cùng được phép nộp đơn vào nước thành viên khác mà vẫn được hưởng ngày nộp đơn theo đơn đầu tiên.12 thángVí dụ: Nộp tại Việt Nam ngày 01/07/2013 thì hạn cuối cùng nộp tại các nước còn lại là 01/07/201430-31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên
–   Thẩm định hình thức của đơnTheo luật các quốc giaTheo quy trình tiếp nhận và thẩm định đơn PCT (quy trình chi tiết được đề cập như trong Bảng dưới đây)

Quy trình tiếp nhận và thẩm định đơn PCT (trong trường hợp nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam)

Giai đoạnCông việc
Nộp đơn quốc gia  Đơn sáng chế được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
Tra cứu quốc tếĐơn có nguồn gốc Việt Nam được tra cứu tại một trong các cơ quan sở hữu trí tuệ: Áo; Úc; Nga; Hàn Quốc; Thụy Điển; Cơ quan sáng chế châu Âu
Công bố đơnSau khi nhận đơn PCT có nguồn gốc tại Việt Nam được công bố trên công báo của PCT (PCT Gazette)
Thẩm định sơ bộ quốc tếĐưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn PCT có đáp ứng tiêu chuẩn tính mới trình độ sáng tạo, và khả năng áp dụng theo PCT hay không
Xử lý đơn trong giai đoạn quốc giaHết thời hạn từ 30-31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, Chủ sở hữu SC cần phải tiến hành các thủ tục riêng rẽ về yêu cầu nộp đơn tại các nước cần bảo hộ. Sau đó, đơn này sẽ được xét nghiệm theo Quy định của từng nước.

3. Về tiêu chuẩn bảo hộ:

Để có thể bảo hộ thì một phải đáp ứng được các điều kiện đăng ký sáng chế sau:

  • Có tính mới
  • Có trình độ sáng tạo
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp

4. Tài liệu, hồ sơ cần thiết để nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế

– Các đơn xin bảo hộ sáng chế ở bất kỳ Nước thành viên nào đều có thể được nộp theo Hiệp ước này như là các đơn quốc tế.

– Đơn quá trình theo quy định trong Hiệp ước này và Quy chế

– Bản tóm tắt chỉ dùng cho mục đích thông tin kỹ thuật và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, đặc biệt không dùng để giải thích phạm vi xin bảo hộ. 

– Đơn quá trình phải được làm bằng ngôn ngữ quy định, đáp ứng các yêu cầu quy định về hình thức, đáp ứng các yêu cầu quy định về tính thống nhất của sáng chế và có kèm theo lệ phí quy định.

Share.

About Author

Leave A Reply

Video Bóng Đá . https://worldcup888.com/ket-qua-ty-so . Gamebai.club